Szent Lőrinc Templomrom

Zámoly
A XII. században épült

Még több kép.

Templomrom

Csabdi
XII. századi, román stílusú

Még több kép

Sárási templomrom

Bajna
Az egykori Sárás község temploma volt.

Még több kép

Ciszteci apátság romjai

Pilisszentkereszt
Az első hazai ciszterci kolostor. A XII. században kezdték építeni, de csak a XIII. században készült el. Gertrudisz királyné sírja is itt található.

Még több kép

Pálos kolostorrom

Kóspallag
XIV. században épült, funkciója a XVI. Században megszűnt. Helyenként még most is magas falakat rejt a föld. A kút még most is megtalálható.

Még több kép

Templom- és kolostorrom

Zsámbék
A XIII. században a Premontreiek román stílusban építették, majd a XV. században a Pálosok gótikus stílusban alakították át. 38x24 méteres. A török időkben elpusztult, majd újjáépült. 1763-ban földrengés döntötte romba. 1889-ben konzerválták a romot. Az 1930-as években újból megerősítették a falakat, majd ez 1980-tól folyamatosan folyatódik.

Még több kép

Pusztatorony

Somogyvámos
XII. századi román stílusú építmény. Somogy megye egyik legjelentősebb középkori templomromja.

Még több kép

Szent Egyed bencés apátság romjai

Somogyvár
Szent László király a Várhegy alatt elvonulva fogadalmat tett, hogy itt bencés rendi apátságot alapít. Temetkezési helyéül is ezt a helyet jelölte meg. Sírját sikerült beazonosítani. Ma Nemzeti Történelmi Emlékhely.

Még több kép

Apáti templomrom

Sajkod
Az Apáti dombon található a XIII. századi román stílusú templom. Mára felújítva.

Még több kép

Árokfői-templomrom

Ároktói-templomrom

Ároktői-templomrom

Szent Berecki templom

Balatoncsicsó
Feltehetően, mint a többi volt település temploma, a XV-XVI. században vált rommá. Az eldugottsága, és elhanyagoltsága, valamint a mindenféle tábla hiánya arra enged következtetni, hogy feltárása még nem történt meg.

Még több kép

Avasi templomrom

Szigliget
A XIII. századi templomnak a tornya maradt ránk. A középkorban itt volt a falu. A mellette lévő part menti területen volt abban az időben a rév.

Még több kép

Boldogasszony-Dörgics templomrom

Alsódörgicsei templom

Dörgicse
A XIII. századi templom egyhajós, nyugati részén állt a háromemeletes torony a kegyúri karzattal. A XVIII. században újjáépítették, és csak a XIX. század elején pusztult el.

Még több kép

Fülöpi templomrom

Révfülöp
A kikötőtől keletre található a hajdani Fülöp község XIII. századi, román stílusú templom romját.

Még több kép

Ify kápolna

Hegymagas
Az épület magánterületen fekszik.

A kápolnát Ify Lajos, első fonyódi plébános építette a II. világháború után, mikor is az eltávolítása helyett inkább önkéntes száműzetésbe vonult a saját birtokán. Az egész területen a vandalizmus és a pusztulás nyomai láthatók.

Még több kép

Ilona-káplna

Nagyvázsony
A Rátót nemzettség jobbágyainak települése a Vázsonyi-Séd jobb oldalán húzódott (Tálod). A Szent Ilona tiszteletére szentelt kisméretű, Árpád-kori, román stílusú templom a XII. század első felében épülhetett. Tálod falu 1548-tól elpusztult, templomának maradványait benőtte az erdő. 1970-ben bukkantak rá falaira.

Még több kép

 

Kerekikáli templomrom

Mindszentkálla
A Kereki-domb tövében áll az egykori Kerekikál község középkori, román stílusú templomának romja.

Még több kép

Kisfalud-Dörgicse templomrom

Dörgicse
XII. században épült román stílusú templomának maradványait egy mező közepén találjuk meg.

Még több kép

Kisfaludi templomrom

(Garany-hegyi temlom)

Mindszentkálla
A település déli részén lévő Kisfalud elpusztult templomának romjai román kori eredetűek, szentélye gótikus.

Még több kép

Kisőrsi (Szent László) templomrom

Kővágóőrs
A falu először 1373-ban szerepel az oklevelekben. Szent László tiszteletére emelet templomból már csak egy kőhalmaz található. Alaprajza sem ismert. A mai Kisőrspuszta hajdan Bugyberek néven szerepelt, így tehát a középkori Kisőrs falu és a mai Kisőrspuszta nem azonos.

Még több kép

Örvényesi templomrom

Örvényes
A XIII. században, román stílusban épült templomból csak a szentély maradt meg, mely fölé - hogy a pusztulástól megvédjék - később tetőt emeltek.

Még több kép

Pálos kolostorrom

Salföld
A XIV-XV. században, gótikus sítlusban épült a pálos kolostor és templom. Mivel háborúk nem érintették a területet, a kolostor meglehetősen épen őrzi egykori formáját. A templom falai a tetővonalig megmaradtak; gótikus ablakait ezért ma is meg lehet csodálni. Csak földúton lehet megközelíteni.

Még több kép

Rossztemplom, Csobánci templomrom

Gyulakeszi
Az egyhajós, félkör alakú szentéllyel rendelkező templom a XIII. századból való, az egykori Csobáncszög település temploma volt.

Még több kép

Sabar-hegyi templomrom

Káptalantóti
Sabar szőlőhegyen a XIII. században épült. Román és gótikus stílusjegyeket egyaránt hordozott.

Még több kép

Sárdörgicsei templom

Zánka
A 71-es út mentén, egy elzárt vízmű területén található. Nem látogatható. Falai 50 cm-es magasságban maradtak meg. Feltehetően kettős templom volt. Körülötte temető található.

Még több kép

Sóstókáli templomrom

Köveskál
Román kori templom omladéka.

Még több kép

Szent Balázs templom

Balatoncsicsó
A középkori Szentbalázs falu Árpádkori templomának romja. Elpusztult a XVI. század közepén. 2001-2002-ben részlegesen helyreállították a templomot.

Még több kép

Szent Mihály pálos kolostorrom

Nagyvázsony
Az 1480-as évek közepén épült. A főpárkány magassága 17 méter volt. A kolostort még 70 évet sem ért meg, mert 1552-ben felrobbantották, és köveivel erősítették meg a Kinizsi várat a török ellen.

Még több kép

Szentpéter-Dörgicse templomrom

Dörgicse
Kettős templom. 1959-ben kezdték el feltárását.

Még több kép

Tálodi kolostorrom

Pula
A mai Pula keleti felében feküdt a középkori Tálod falu, a mai Tálod-dűlőben.

Még több kép

Töttöskáli templomrom

Szentbékkálla
XII. századi, román stílusú templomrom. Ma szőlők között van. A XIX. Század elején még misézőhelynek használták, de az adatok szerint 1876-ban már romként írják le.

Még több kép

Újlaki templomrom

Tihany
A tihanyi révtől nyugatra, a domboldalon találhatjuk az egykori Újlak falu román stílusú, XIII. századi templomának maradványait. Magánterületen, a Club Tihany parkjában helyezkedik el. A déli partról is látható.

Még több kép

Pálos kolostorrom

Kesztölc
Az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend első kolostora. A XIV-XV. században építették, egy XIII. századi epület felhasználásával.

Még több kép

Ecséri templomrom

Révfülöp
XII-XIII. században épült, majd a XIV-XV. században átépítették. Magas, impozáns falak állnak még most is.

Még több kép

Szent Jakab templom

Nagyvázsony
Nemesleányfalu határában lévő temető és templomrom. XIII. században épült. Mára egy fala maradt fenn.

Még több kép

Ereki templomrom

Sümegprága
Legelő közepén található. Mára már csak egy „templomsűrű” jelzi helyét. A fák között egy-két faragott kő látható.

Még több kép

Szent Lázár templom

Győr
A székesegyház tövében a közelmúltban tárták fel az egykori városi plébániatemplom alapjait. A kisméretű, egyhajós, félkör lezárású épület valószínűleg már a XII. században működött.

Még több kép

Pusztatemplom – Pótharaszti templomrom

Újhartyán
Az egykori Pótharaszt falu templomát a hagyomány szerint a husziták építették a XV. században. Valószínüleg a török időkben pusztulhatott el.

Romjai a Nagykörösi országút mellett láthatók, körülötte későbbi sírokat találunk.

Még több kép

Kövesdi (Szőlősi) templomrom

Aszófő
Az egykori Kövesd - XIII. században, római alapokra, román stílusban épült -temploma. A templomot a faluval együtt, 1552 után pusztították el a törökök.

Még több kép

Papsokai (Siskei) szent Mihály templomrom

Balatonfüred
Egy kis magaslaton áll a hajdani Papsoka falu Árpád-kori templomának romja.  Siske és Föröd falunak is ez volt a temploma. 1550-ben a török dúlta fel.

Még több kép

Mámai templomrom

Balatonfüzfő
Máma falu a török időkben elpusztult, de a XIII. század végén Szent László tiszteletére emelt templom megmaradt düledéke az új katolikus plébániatemplom mögött még látható.

Még több kép

Alcsabi templomrom

Csabrendek
A tárkányi mezőn látható templomrom, a hajdani Fel-Csab vagy Szentistváncsab XIII. századi, román stílusú templomának maradványa.

Még több kép

Szent István torony

Csopak
Az egykori Balatonkövesd falu temploma román stílusban épült a XIII. században.

Még több kép

Nagykeszi templomrom

Gyepükaján
A XIII. századi román stílusú templomban, mely a török korban pusztult el, kegyúri karzat volt, a földszinten nem voltak ablakok, a felső szinten pedig lőrésszerű nyílások voltak.

Még több kép

Premontrei Boldogságos Szűz templom és kolostorrom

Veszprém
Az egykori premontrei templom- és kolostor a XIII. században épült késő román stílusban, ma már csak romjai láthatók.
Még több kép

Úrbéri templomrom

Sümeg-Tapolca között
Csak a növényzet nélküli erdőben található meg, egy nagy C betű alakban elhelyezkedő, mohás, faragott kövek formájában. Nehezen megtalálható. Térkép rosszul jelzi.

Még több kép

 

Premontrei kolostorrom
Ócsa

A református templom körüli ásatások során a nyugati oldalon előkerültek a premontrei kolostor alapfalai is.

Még több kép

Kolostorrom

Lesenceistvánd
A pálos kolostort az 1330-as években alapították, de a török fenyegetés hatására elnéptelenedett. Azóta az enyészeté. Az 1990-es években feltárták, majd részben visszatemették, hogy össze ne dőljön. Ma az uzsai bánya területén található. Nem látogatható.

Még több kép

 

Kerekszenttamási templomrom

Zámoly
A kétkedő Tamás apostol tiszteletére szentelt rotunda a falunak is nevet adó plébániának épült a XII. században.

Még több kép

Mikebudai templomrom

Albertirsa

 

Még több kép

 

Templomrom

Alsóoetény

Verbőczy várkastély volt. Utána építették hozzá a tornyot. Alapoknál és ablakoknál láthatóak az átépítések.

Még több kép

 

Szent Vid templomrom

Győr
A Duna töltése mellet közvetlenül található ez a középkori temlomrom, melynek csak alapjai láthatóak helyreállítva.

Még több kép

 

 

 

 

 

 

Templomrom

Bénye

Bényét a török pusztította el.

kb. 200 éve (1800 óta) szántják a régi templom helyét.

Borovszki Sámuel: Magyarország vármegyéi c. könyvben van róla leírás.

Új-Bénye: 1714-ben alakult.

 

Templomrom, Bencés apátság romjai

Celldömölk

 XII. századi román stílusú templom, melyet a XIII. században gótikusan felújítottak. Találhatóak benne XIV. századi freskótöredékek. Tornyát helyreállították.

Még több kép

Gercsei templomrom

Budapest
Gercse XIII. századi plébániatemploma. A XV. században fallal övezték. A XVIII. Században két ízben újjáépítették, és itt őrizték a Máriaremetei kegyképet. 1996-ban helyreállították. Egy mező közepén fekszik.

Még több kép

Templomrom

Gyömöre
Egy helyi öreg elmondása szerint: A mostani templom helyén állt egy fa-templom, amely leégett. Ennek helyén épült a mostani…

Még több kép

Szentkereszt kápolna

Kisapáti
Román stílusú, 1245-ben épült. 1414-ben átépítve. Kiegészítve és lefedve 1958-ban.

Még több kép

Avasi Templomrom

Környe
A Vértessomló felé vezető műút mellett  (a volt Avas falu) álló templom alapfalainak változó magasságú, kiegészített maradványai. Belül kör, kívül 10 szög alakú. A szentélyben falazott oltár maradványai.

Még több kép

Kálvária-templom, kápolna

Nagykovácsi
2009-ben még tartott a felújítása.

Még több kép

Esztergári templomrom

Nagyesztergár
Még több kép

Akli templomrom

Zirc
Még több kép

Pálos kolostorrom

Szokolya

A mostani református templom helyén régen katolikus templom volt.

Annak a romjaira épült a mostani. A temetőben voltak romok, de eldózerloták.

 

Nagyjenői Pálos templom- és kolostorrom

Tüskevár

1310-1786

Csak egy templomsűrű jelzi helyét. Székek, képek és az mai oltárkép  az új templomban található. A mostani templom bejáratánál, freskóként ott a régi templom festménye.

Még több kép

Karthauzi kolostorrom

Városlőd
A római katolikus templom a kolostor romjaira épült. Elkezdődtek a feltárások, majd visszatemették a romokat. A leletek a veszprémi múzeumban találhatóak.

Még több kép

Magyarkúti templomrom

Verőce

A faluból Magyarkút felé elágazó út mellett román stílusú, a XIII. században épült templom romjait láthatjuk.

Ma már csak emléktábla jelzi a templom helyét: keletelt, egyenes záródású szentéllyel ellátott nem kisméretű templom volt.

Még több kép

 

Szentistványcsabi templomrom

Csabrendek
Csabrendek külterületén. Mára már csak egy templomsűrű jelzi helyét.

Még több kép

Középkori templomrom

Csabrendek
A török támadások idején a templomot átalakították magtárrá, hogy átvészelje a lerombolását. Azóta is ez a funkciója. 1725-ben felújították.

Még több kép

Szent Lőrinc rotunda

Keszthely
Árpád-kori. A XIII. században említik először, de alapfalai XI. századiak. A XIV században a Ferences (kolduló) rendet telepítették bele. A kis templom helyén kezdték el építeni hatalmas, gótikus templomot. Ez pecsételte meg a kibővített Árpád-kori templom sorsát, hiszen elbontották falait.

Még több kép

Óbudai templom romjai

Budapest
Templom és kolostor romjai XIV-XV. század. A Klarissza apácák templomának és kolostorának építését 1334-ben kezdték meg a korábbi beépítés helyén, ide temették Károly Róbert özvegyét, Erzsébet királynét, a kolostor alapítóját 1380-ban. A kolostor elpusztult a török hódoltság alatt. Romjait 1974-79-ben tárták fel és állították helyre.

Még több kép

Kövesdi templomrom

Csopak
Kövesd falu XIII. századi Szent Mikós templomának romja. Helyreállította az Országos Műemléki Felügyelőség 1967-ben.

Még több kép

Sarkaly (Sarvaly) falu templomromja

Sümeg
A közelében egy teljes középkori falu romjait tárták fel.

Még több kép

Árpád kori templomrom

Balatonboglár
Boglár ősi temploma.

Még több kép

Templomrom

Szügy

 

Még több kép

 

Szent Márton telmplom

Feldebrő
A feldebrői jelenlegi templom altemploma. Európa-szerte páratlan építmény. A XI. század első felében alapították. Eredetileg sírtemplomnak épült. Bejelentkezéssel látogatható.

Még több kép

Kamanduli remeteség templomromja

Oroszlány

A majki kamanduli szerzetesek temploma elpusztult, csak a torony maradt épen. Ezt az idők folyamán karbantartották.

Még több kép

Középkori romtemplom

Hévízgyörk

Római katolikus templom, román, 13. sz.; gótikus, 15. sz.-i és barokk, 1700-as átépítésekkel, kiegészítéssel a tornyon. Helyreállítva 1985.

 Szabadon álló, középtornyos keletelt épület. Tornyát rézsűs támpillérek támasztják. A nyugati kapu kőkeretes, zárókődíszes barokk kori. Az egyenes záródású szentélyhez északon sekrestye csatlakozik.

Még több kép

 

Csákányospusztai templomrom

Szárliget
A XIII-XIV. századi tanusága szerint Csákányosegyháznak nevezték e települést. A rom körül temető volt. A bejárat közelében kőfaragványt és cserépmaradványokat találtak.

Még több kép

Premontrei templomrom

Oroszlány
A majki kamanduli remeteség közelében lévő premontrei templom romja.

Még több kép

Kolostorrom

Pomáz
Magánterületen található, kerítéssel körbevéve. Nem látogatható.

Pár faltöredék és kövek találhatóak.

Még több kép

Evangélikus templom

Cserhátsurány

sörházból átalakított imaház volt. A mai templomot a Sréter család telkén és annak támogatásával 1818-21 között építették. Az oltár és a szószék a templom építésekor készült, régebbi harangja 1792-bol való.Tornyát 1829-ben készítették el, addig harangjai fa haranglábakon álltak. 1928-ban nagyobb felújítást végeztek a késo barokk stílusban épült templomon.

Az evangélikusok lélekszáma fokozatosan csökkent, ezért Terény fíliája lett. Berendezése a II. világháborúban megrongálódott, tornyának keresztjét az 1970-es években vihar sodorta el. A cserhátsurányi a megye egyik legkorábbi, igen jó arányú, barokk evangélikus temploma.

A helybéliek megpróbálták rendbe tenni a műemlék jellegű templomot, de kevés sikerrel. Föl van állványozva, aztán ez a munka abbamaradt. Ma az istentiszteletet a romok között tartják.

A kis közösségnek nyolc-kilenc tagja van. Nem tudnak törődni a templommal, a pályázaton nyert pénz kevés lesz.

Még több kép